Chân máng đèn xương cá T8 G13 / Đầu đèn cho máng âm trần

15,000