Đèn pha 300W 6 Modul Philips Oem (đèn sân bóng)

3,000,000