Quạt hút âm trần không dùng ống dẫn FV-20CUT1 (KT chừa lỗ: 270x270mm)

665,000